Visdomstenner

Visdomstennene er det tredje og siste sett av molarer (jeksler) som bryter frem i munnen, vanligvis i slutten av tenårene eller tidlig i tyveårene. Fjerning av visdomstenner er vanligvis nødvendig når de ikke bryter helt frem eller skaper problemer. Visdomstenner kan ligge horisontalt, eller ligge tippet mot eller fra de andre tennene. Skjevstilling av visdomstenner kan føre til skade på nabotann, og gi opphav til kjevesmerter.

Visdomstenner som bare delvis bryter frem, eller ikke bryter frem i hele tatt, kalles retinerte visdomstenner. En delvis frembrudt tann vil medføre at bakterier fra munnhulen får tilgang til vevet rundt tannen og kan gi opphav til perikoronitt (infeksjon i bløtvevet rundt tannen). Denne infeksjonen kan i mange tilfeller være kronisk uten symptomer, men kan også være mer akutt og gi smertefull hevelse i området, innskrenket gap, og av og til generell sykdomsfølelse. Retinerte visdomstenner er også mer utsatt for tannkaries. Karies i en retinert visdomstann kan også spre seg til nabotannen.

Et annet problem kan oppstå når cyster (væskefylte hulrom) utvikler seg rundt ikke frembrudte visdomstenner. Dette kan føre til ødeleggelse og tap av kjevebenet, og skade på nabotenner. Fjernelse av visdomstannen og cysten vil hindre videre vekst av cysten og forhindre ytterligere ødeleggelse. Sjelden kan det oppstå svulster omkring visdomstennene. Andre årssaker til fjerning av visdomstenner kan være negativ påvirkning av bittforhold, og som ledd i tannregulering.

Profylatisk (forebyggende) fjerning av visdomstenner anbefales i visse tilfeller i ung alder, for å unngå fremtidige komplikasjoner, samt at det da også vil være mindre komplikasjoner med det kirurgisk inngrepet og tilhelingen.

Vanligvis gjøres dette i lokalbedøvelse. Ved enkelte anledninger kan man i tilegg få en beroligende tablett en time før inngrepet. Erfaringsmessig går inngrepet smertefritt og greit for seg, og det legges stor vekt på god bedøvelse.