Er det dyrt å gå til tannlegen?

Bakgrunn for høye priser på tannbehandling i Norge

Det er flere årsaker til at tannbehandling er føles dyrt i Norge. Norge baserer seg på prinsippet om at voksne skal betale selv for tannbehandling. Moderne tannbehandling skal være trygg, bygge på moderne normer for helse, miljø og sikkerhet – og i tillegg ha en høy teknisk kvalitet. Dette koster.

Avansert utstyr og kompetanse er nødvendig for moderne tannbehandling

Tannlegen må stadig investere i avansert utstyr for å imøtekomme stadig nye krav. Dette inkluderer dyrt og mer avansert røntgenutstyr, digitale datasystemer for lagring av journaler, foto mm. Digitalisering av avtrykk og avansert oppgradering av tannlege uniter (tannlegestoler) er også nødvendig. Disse teknologiske oppdateringene er avgjørende for å kunne tilby trygg og effektiv behandling. Teknisk vedlikehold av det avanserte utstyret krever også jevnlig besøk av teknikere med spesialkompetanse. Alt dette underbygger prisnivået.

Forbruksvarer av høy kvalitet

Kvaliteten på forbruksvarene, driftskostnader, offentlige avgifter og lønnskostnader er alle viktige faktorer.

Forebyggende tiltak for å redusere tannlegeutgifter

Til tross for de økonomiske realitetene knyttet til moderne tannbehandling, finnes det ting du selv kan gjøre for å redusere utgifter knyttet til tannhelse. Investering i egen tannhelse begynner hjemme. Grundig renhold og stell av tennene, fluorskylling og redusert inntak av sukkerholdig mat og drikke. I tillegg til å være proaktiv med disse enkle og daglige vanene, vil regelmessig kontroll hos tannlegen være med på å forhindre kostbare behandlinger på lang sikt.

Spør tannlegen eller tannpleieren din hva nettopp du kan gjøre!