Etterkontroll av rotfyllingen

Endodontisten vil sende en epikrise(rapport) til din tannlege straks du er ferdigbehandlet hos oss. I denne blir det redegjort for hvilken behandling du har fått, slik at din tannlege vil kunne ringe deg og sluttbehandle tannen. Siden du er henvist til oss fra din egen tannlege vil det være denne som følger opp med kontroller av den rotfylte tannen. Tannlegen instrueres av oss til å følge opp tannen med jevnlige kontroller. Kontrollene foretas inntil man er sikker på at rotfyllingen har vært vellykket.

Rotfylling er en trygg behandlingsform

Rotfylling av tenner regnes som en meget sikker behandlingsform. Prosenten av vellykkede behandlinger ligger på rundt 90-95% hos endodontispesialister.

Bestill time hos en av våre rotfyllingsspesialister.