Syreskader på tenner

Kommer ofte av smådrikking og\eller småspising som gjør at spyttets surhetsgrad blir endret. Det er viktig å prøve å forebygge slike skader.

Tenner som er skadet kan vanligvis repareres med materialer i plast eller porselen.

Unngå småspising
Svært mye av det vi spiser eller drikker inneholder sukker. Når du inntar noe som inneholder sukker starter syreangrepet fra bakteriene umiddelbart. Det absolutt viktigste når det gjelder kosten er ikke hva vi spiser, men hvor ofte. Hvis man småspiser mellom måltidene rekker munnen aldri å nøytralisere syren. Risikoen for å få karies er da stor.

Les mer om matvaner her