Hensikten med operasjonen

Hensikten med operasjonen er å åpne opp bløtvevet rundt tannen slik at man kommer til det betente området og får fjernet dette. Den mest vanlige endodontiske operasjon er rotspissamutasjon (apisektomi). Ved denne fjerner man spissen av den roten hvor betennelsen fortsatt sitter. Ofte vil det også bli gjort en forsegling av rotkanalen i roten fra rotspissen.

Du kan enkelt bestille tannlegetime her.