Lars Peter Sand

Lege, tannlege, kirurg og professor

Lars Peter Sand er utdannet lege (2010) og tannlege (1993). Han ble spesialisert i kjevekirurgi ved Akademiske sykehuset i Uppsala 2003. Han er forsker og tok doktorgraden ved Gøteborgs universitet 2001. Lars Peter var ansatt som Professor ved Odontologisk fakultet, Oslo universitet i perioden 2016-2021.